Wyniki badań genetycznych (marzec 2016)

Obecnie (marzec 2016) znane są dwie osoby, które wykonały badanie genetyczne DNA i podały do publicznej wiadomości swoje wyniki.

Oba badania zostały wykonane w amerykańskiej firmie Family Tree DNA. Wybrano badanie chromosomu męskiego Y i przebadano 37 markerów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie haplogrupy: R1a oraz uszczegółowienie jej do gałęzi R-M198 i R-Z283.

Otrzymano następujące wyniki:

wynikiDNA

(w celu powiększenia obrazka kliknij w niego)

Okazało się, że badanie dwóch próbek członków rodziny Dmochowskich okazało się zbieżne. Różnice sprowadzają się do czterech markerów: DYS385, DYS458, DYS449 i CDY.

W wyniku badania udało się umiejscowić dane na drzewie DNA prowadzonym przez firmę Yfull.

R1a -> R-M459 -> R-M198 -> R-M417 -> R-Z645 -> R-Z283 ->

Kolejną próbą uszczegółowienia badania było zamówienie badania w firmie Yseq. Zdecydowano się na badanie markera o nazwie A5412. Okazało się, że ten  „strzał” okazał się celny. W wyniku badania uzyskano pozytywne markery: A5412 i YP3928, co pozwoliło na uszczegółowienie umiejscowienia jednego z członków rodu Dmochowskich do następującej gałęzi.

-> R-Z282 -> R-PF6155 -> R-M458 -> R-PF7521 -> R-Y2604 -> R-L260 -> R-YP256 -> R-YP254 -> R-Y2905 -> R-YP1364 -> R-YP3927/A5414

Prezentujemy obecny kształt (marzec 2016 rok) drzewa genetycznego:

fragment yfull

Fragment drzewa YFull – pełne drzewo dla haplogrupy R1a dostępne jest pod adresem: www.yfull.com/

Obecnie można dokonać kolejnych badań markerów na portalu Yseq. Są to markery R-YP4772, 4773, 4774, 4775 i 4776.