Dmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Tom II – wydany w 1881 roku.

Dmochy – 1.) okolica szlachecka, powiat ostrowski, gm. Dmochy-Glinki, par. Czyżewo. W obrębie jej leżą wsie:

 • Dmochy – Bombole, wieś włościańska (1827 r. 2 domy, 8 mieszkańców),
 • Dmochy – Glinki (w r. 1827 12 domów, 78 mieszkańców),
 • Dmochy – Kąbórki (2 domy, 8 mieszkańców),
 • Dmochy – Kudły (3 domy, 21 mieszkańców),
 • Dmochy – Marki (3 domy, 15 mieszkańców),
 • Dmochy – Mrozy (7 domów, 56 mieszkańców, obecnie 9 domów, 53 mieszkańców),
 • Dmochy – Przeczki (6 domów, 39 mieszkańców),
 • Dmochy – Radzanki (7 domów, 56 mieszkańców),
 • Dmochy – Sadły (4 domy, 31 mieszkańców, obecnie 2 domy, 29 mieszkańców),
 • Dmochy – Wochy (12 domów, 60 mieszkańców, obecnie 13 domów, 98 mieszkańców)
 • Dmochy – Wypychy (14 domów, 83 mieszkańców).

W 1827 roku wsie te należały do parafii Andrzejów.

 

Warto zwrócić uwagę, że na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego, zwanej potocznie Mapą Kwatermistrzostwa, wydaną w 1843 r., w skali 1:126 000, między wsiami Dmochy – Glinki i Dmochy – Bąbole jest zaznaczona wieś Dmochy – Ozerki.

dmochy 11