Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.

Jedną z pierwszych konstytucji uchwalonych przez Sejm Czteroletni było prawo nazwane „Dobrowolna ofiara na naglące potrzeby ojczyzny”, oblatowane w grodzie warszawskim dnia 17 grudnia 1788 r. Społeczeństwo ówczesnej Polski zostało w ten sposób zachęcone do składki na „naglące ojczyzny potrzeby”.

Dokument – Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r. – zawiera w sobie cenne informacje genealogiczne. Każdy szlachecki darczyńca podany jest z imienia i nazwiska. W znakomitej większości przypadków podano imiona ojców oraz miejsca zamieszkania (dziedzictwa), a także pełnione urzędy grodzkie bądź ziemskie. Przydomków, tak popularnych i istotnych dla identyfikacji wśród miejscowej drobnej szlachty w spisie nie ma – poza dwoma wyjątkami tyczącymi się Świerżewskich – Rasik i Szafranik. W kilku przypadkach informacja rozszerzona jest na trzy pokolenia, gdy dziedzic zlecił synowi dostarczenie składki. Wdowy zostały wyszczególnione ze swych imion (w jednym przypadku podano również nazwisko rodowe wdowy – Rostkowska) oraz z imion i nazwisk zeszłych/byłych mężów.

W rejestrze osób, które złożyły składkę można znaleźć następujące osoby o nazwisku Dmochowski:

Imć Pan Jakub po Janie Dmochowski z Dmochów Wochów – 1 zł

Imć Pan Mikołaj Dmochowski po Janie z Dmochów Wochów – 1 zł

Imć Pan Dyonizy po Mateuszu Dmochowski z Dmochów Wochów

Imć Pan Nikodem po Adamie Dmochowski z Brulina Oprawczyków – 1 zł

Imć Pan Kazimierz po Józefie Dmochowski z Brulina Oprawczyków – 1 zł

Imć Pan Franczyszek Dmochowski i Łukasz Wyszomirski z Tymiank Wach[ów] – 1 zł

Imć Pan Antoni Dmochowski po Janie z Dmochów Wochów i innych części dziedzic – 2 zł

Imć Pan Michał po Norbercie Dmochowski z Dmoszków Drewnowa – 1 zł

Imć Panowie Michał po Adamie Niemiera z Kempist Borowych złotych jeden, Paweł po Stanisławie Kętliński, Jacynthy po Stefanie Wyszomirski, Walenty po Antonim Dmochowski, Stefan po Tomaszu, Szymon po Walentym, Walenty po Mikołaju, Niemiery, Piotr Dmochowski, Jan po Wojciechu Nienałtowski i Fabian po Stanisławie Rostkowski z tychże Kempist Borowych przez ręce Imć Pana Michała Niemiery po złotym jednym efficit – 10 zł

Imć Panowie Maciej po Józefie Zielazowski, Andrzej po Kacprze Konarzewski i Ewa niegdy Walentego Dmochowskiego żona pozostała wdowa z Zielaz Brokowa przez ręce tegoż Imć Pana Zielazowskiego po złotym jednym – 3 zł

Imć Pan Wojciech po Pietrze Dmochowski z Dmochów Wypychów – 1 zł

Imć Pan Antoni Imć Pana Adama Dmochowskiego syn z Dmochów Przeczków – 1 zł

 

Bibliografia: Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VI, 2014 (2015), Adam A. Pszczółkowski, Krajewo-Wierciochy, woj. mazowieckie, Polska

Link do pełnego artykułu