Słowem wstępu

Wielu z nas od lat zbiera materiały, aby ująć w jakieś ramy historię własnej rodziny. Wyniki tych badań często pozostają znane nielicznym i są zagrożone bezpowrotną stratą. Naszym celem jest opracowanie historii Rodu Dmochowskich przy wykorzystaniu siły wielu członków naszej rodziny.

Mamy świadomość, że nie uda się tego osiągnąć w ciągu roku lub dwóch. Chcemy przy wykorzystaniu tradycyjnej genealogii oraz osiągnięć genealogii genetycznej połączyć wszystkie znane gałązki zakorzenione na Ziemi Nurskiej i zbudować jedno wielkie drzewo rodu Dmochowskich. Mamy nadzieję, że dzięki dociekliwości osób, które zechcą zaangażować się w tworzenie strony internetowej rodu, uda się nam także ustalić historie rodu.

Wiemy, że Dmochowscy rozjechali się po Polsce i Świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nie uda nam się stworzyć drzewa genealogicznego obejmującego cały Ród bez Waszej pomocy. Zwracamy się więc do Was z gorącą prośbą o opracowanie drzewka genealogicznego w każdej rodzinie, starając się dotrzeć do najstarszego przodka. Zapisujcie imiona, daty i miejsca urodzin, śluby i zgony. Wiele z tych informacji można już bez problemu znaleźć w Internecie. Ze swojej strony pragniemy, w miarę naszych skromnych możliwości, zaoferować swoje doświadczenie i pomoc w prowadzeniu badań. Będziemy też bardzo wdzięczni za każdą przekazaną nam informacje o swojej rodzinie, która pozwoli na budowę wielkiego drzewa rodu Dmochowski.

Nie ukrywamy, że duże nadzieje wiążemy z wykorzystaniem nowej nauki pomocniczej tradycyjnej genealogii – genealogii genetycznej. Badania w genetyce genealogicznej zawsze polegają na porównaniu wyników standaryzowanych badań od co najmniej dwóch osób. Mamy nadzieję, że uda się nam znaleźć osoby, które zdecydują się na takie badanie, co pozwoli na połączenie drzew w przypadku braku źródeł pisanych. Liczymy też na to, że znajdziemy osoby które zdecydują się na wsparcie finansowe projektu badań genetycznych członkom naszego rodu, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. W obecnej chwili posiadamy dwa wyniki badania Y-DNA. W związku z tym, że są one zbieżne mamy nadzieję, że będą dobrą bazą do prowadzenia dalszych badań.

Mamy świadomość, że nowa strona internetowa to wyzwanie dla osób ją tworzących, dlatego czekamy na Wasze uwagi i pomysły dotyczące redagowania strony, organizowania zjazdów, prowadzenia kronik itd.. Ze swojej strony obiecujemy dzielić się naszą wiedzą, bieżącymi osiągnięciami dotyczącymi zdobytych wiadomości na temat Rodu, jego historii i przyszłości. Jeżeli macie w tej chwili wątpliwości co do celowości gromadzenia i porządkowania wiedzy dotyczącej naszego Rodu, to pamiętajcie że te materiały zostawiacie następnym pokoleniom.