Strona rodu Dmochowskich – podsumowanie działalności

drzewo genealogiczne Dmochowski
drzewo genealogiczne Dmochowski

Strona rodu Dmochowskich wystartowała 1 marca 2016 roku. Od tego czasu trwały poszukiwania osób chętnych do udziału w projekcie.

Celem moich badań jest opracowanie genealogii rodu Dmochowskich, którą rozpocząłem od znalezienia przodków w miejscowości skąd pochodzili moi przodkowie – wsi Dmochy-Przeczki. Jak do tej pory nie udało mi się znaleźć potomków z którymi byłbym związany w linii prostej. Jednak poszukiwania okazały się wyjątkowo owocne dzięki rodzinom, które włączyły się do projektu ze wsi: Dmochy-Wochy, Dmochy-Przeczki, Dmochy-Mrozy i Dmochy-Kudły. Pięć rodzin z tych miejscowości zdecydowało się na poszukiwanie przodków.

Okazało się, że trzy z nich mają wspólnego przodka w osobie Jacentego Dmochowskiego (ur. ok. 1746 r., zm. 15.01.1813 r.), syna Marcina i Teresy z Zarembów urodzonego w Dmochach-Kudłach. Obecnie w Dmochach żyje już dziewiąte pokolenie Jacentego, które pochodzi z trzech jego synów: Stanisława (ur. ok. 1777 roku), Marcina (ur. ok. 1784 roku) oraz Grzegorza (ur. ok. 1775 roku). Co ciekawe w echach opowiadań babek i prababek pamięć o wspólnym przodku zachowała się – jednak bardzo szczątkowo.

W wyniku badań genealogicznych udało się przeprowadzić badania jeszcze dwóch rodzin. Pierwsza z nich wywodzi się ze wsi Dmochy-Wochy, a najstarszym jej przodkiem jest Jakub Dmochowski (ur. ok. 1767 roku, zm. 18.07.1812 roku), syn Jana i Katarzyny z Zarembów. Druga rodzina wywodzi się ze wsi Dmochy-Przeczki, a jej najstarszym przodkiem jest Maciej Dmochowski (ur. ok. 1772 roku, zm. 16.08.1831 roku), mąż Marianny Przeździeckiej. Wiadomo też, że żyją potomkowie Norberta Dmochowskiego z Dmoszków-Drewnowa, a także przodkowie Floriana Dmochowskiego (ur. ok. 1656 roku) z Dmochów-Przeczków, męża Małgorzaty Ołdakowskiej.

 

„Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.”

Warto w tym miejscu podkreślić, że w artykule „Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.” wymienionych zostało trzynastu przedstawicieli rodu Dmochowskich z terenu powiatu nurskiego. Do tej pory udało się znaleźć żyjących potomków trzech wymienionych poniżej:

Imć Pan Jakub po Janie Dmochowski z Dmochów Wochów

Imć Pan Michał po Norbercie Dmochowski z Dmoszków Drewnowa

Imć Pan Antoni Imć Pana Adama Dmochowskiego syn z Dmochów-Przeczków

 

Potomkowie ww. rodzin z Dmoszków Drewnowa i Dmochów-Przeczków wykonali badania genetyczne, które dowiodły że wspólny przodek tych dwóch rodzin żył ok. 500-800 lat tamu. Istnieją też podejrzenia, że udało się odnaleźć więcej rodzin wymienionych powyższym dokumencie, jednak jest konieczne dotarcie do jeszcze starszych metryk.

Zachęcamy kolejne rodziny do dołączania się do projektu rodu Dmochowskich prowadzonej na stronie internetowej rodu Dmochowskich. Ze swojej strony zapewniamy pomoc w badaniu przeszłości rodziny i budowie drzewa genealogicznego. Aktualnie baza genealogiczna rodu Dmochowskich obejmuje ponad 900 osób. Udało się zbadać genealogię siedmiu rodzin.

A Ty z jakich Dmochów pochodzisz?