Regestr Ludności w Parafii Czyżewskiej z 1791 roku

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Czyżewskiej w Województwie Mazowieckim, Ziemi i Powiecie Nurskim leżącej, spisany dnia 30 lipca Roku 1791 przez Księdza Jana Saniewskiego Plebana Czyżewskiego Religii Katolickiej Rzymskiej – to tytuł niezwykle cennego dokumentu związanego z Parafią Czyżewską.

Regestr Ludności w Parafii Czyżewskiej z 1791 roku

Regestr Ludności w Parafii Czyżewskiej z 1791 roku
Regestr Ludności w Parafii Czyżewskiej z 1791 roku

Dokument ten powstał w wyniku uchwały sejmowej z dnia 24 listopada 1789 roku. Zapisy nakazywały proboszczom sporządzanie dla Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, corocznych spisów parafialnych. Spis był imiennym wykazem wiernych przypisanych do domostwa z uwzględnieniem płci, wieku oraz pokrewieństwa między domownikami.

Spisy tego typu były tworzone w oparciu o schemat. Zakładał on spisywanie parafii według poszczególnych osad, a w ich obrębie według domów. W spisie czyżewskim wyszczególnione zostały też takie jednostki jak dwór, plebania, szpital, karczma z browarem i folwark. Z informacji zawartych w spisie można zdobyć wiedzę o rodzaju własności osad w parafii czyżewskiej, osobie spisującego i dacie spisu.

Zapis spisu obejmuje imię i nazwisko głowy domu, małżonkę/małżonka, dzieci, służbę i pozostałych domowników. Na prawym boku widoczne są cztery kolumny, dwie z nich służą do ułatwienia liczenia zgodnie z metodą kreskową (pierwsza i trzecia), dwie (druga i czwarta) do podania wieku, osobno dla mężczyzn i kobiet. Nazwisko zazwyczaj podawane jest tylko przy głowie gospodarstwa, ale czasami pojawia się ono także przy osobach niespokrewnionych i służbie. Relacje pokrewieństwa i podrzędności odnotowywane są w stosunku do głowy gospodarstwa domowego. Ciekawostką są wymienione funkcje osób pracujących w folwarku, szpitalu i na plebanii.

Zawartość spisu

Regestr ludności obejmuje 452 mężczyzn oraz 441 białogłowe. Spis nie obejmuje liczby mieszkających na terenie parafii osób pochodzenia żydowskiego, jednak wyszczególnia liczbę domów. Spis obejmuje następujące wsie: Białe Figle, Białe Chorosze, Białe Kwaczoły, Białe Szczepanowice, Białe Pałęki, Białe Zieje, Białe Geski, Białe Misztale i Białe Papieże. Zawiera informacje o  wsiach Brulino Piwki, Brulino Storozumy, Brulino Oprawczyki i Brulino Koski. Zawarte są informacje o Mieście Czyżew, Czyżewie Kościelnym i Poświątnym oraz o wsi kościelnej Czyżew i Folwarku Dobki. Dla osób z rodu Dmochowskich z pewnością ciekawą lekturą będzie spis wsi z okolicy szlacheckiej Dmochy: Dmochy Sadły, Dmochy Mrozy, Dmochy Kudły, Dmochy Wochy, Dmochy Przeczki, Dmochy Sutki, Dmochy Komburki, Dmochy Marki, Dmochy Wypychy i Dmochy Glinki (skreślone).

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Czyżewskiej w Województwie Mazowieckim, Ziemi i Powiecie Nurskim leżącej, spisany dnia 30 lipca Roku 1791 przez Księdza Jana Saniewskiego Plebana Czyżewskiego Religii Katolickiej Rzymskiej to dokument, który z pewnością przyda się w badaniach genealogicznych rodzin pochodzących z terenu parafii.


Projekt Podlasie – weź udział w indeksacji

Jeśli masz podlaskie lub mazowieckie korzenie już dziś możesz dołączyć do grupy ludzi, którzy podjęli się niekomercyjnej i nieformalnej inicjatywy.

Celem http://projektpodlasie.pl jest zebranie w jednym miejscu informacji o źródłach genealogii i historii mazowieckich i podlaskich rodzin. Katalogujemy oraz indeksujemy księgi metrykalne z terenu Mazowsza i Podlasia http://indeksy.projektpodlasie.pl

Zapraszamy do udziału w Projekt Podlasie.

Wieś Białe Figle – 3 domy, 15 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Wawrzyniec Dłuski

45

żonaty
Maryanna żona

30

Teodora córka

9

Helena córka

6

Maciej syn

0,5

Agnieszka służąca

15

Dom

2

Pana Adam Woytkowski

70

żonaty
Marcyanna żona

40

Franciszka córka

5

Ignacy syn

1

Konstancja córka

15

Dom

3

Pana Marcin Biały

50

żonaty
Maryanna córka

56

Jan syn

10

Anna służąca

16

Wieś Białe Chorosze – 6 domów, 31 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pani Krystyna Biała

53

wdowa
Tomasz syn

23

Ignacy syn

19

Helena córka

16

Monika służąca

15

Dom

2

Pana Franciszek Biały

55

żonaty
Urszula żona

40

Piotr syn

16

Ignacy syn

15

Teresa córka

9

Maryanna córka

5

Jan syn

2

Dom

3

Pani Katarzyna Biała

52

wdowa
Franciszka córka

10

Jakub syn

16

Helena córka

4

Dom

4

Pana Bonifacy Biały

50

wdowa
Maryanna żona

40

Elżbieta córka

9

Dom

5

Pani Zofia Biała

46

Maryanna córka

20

Franciszka córka

10

bliźnięta
Kazimierz syn

10

bliźnięta
Dom

6

Pana Ludwik Biały

70

żonaty
Maryanna żona

50

Jan syn

30

Szymon syn

10

Dom

7

Pana Marcin Biały

40

żonaty
Felicjanna żona

45

Maryanna córka

12

Katarzyna córka

10

Wieś Białe Kwaczoły – 5 domów, 25 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Dominik Pieńkowski

60

żonaty
Barbara żona

56

Franciszek służący

15

Dom

2

Pana Szymon Sienicki

65

żonaty
Maryanna żona

50

Walenty syn

25

Franciszka żona

19

Mateusz służący

35

Piotr służący

20

Marta służąca

23

Dom

3

Pana Tomasz Sienicki

40

żonaty
Katarzyna żona

35

Maryanna córka

13

Felicjan syn

9

bliźnięta
Apolonia córka

9

bliźnięta
Józefata córka

6

Franciszek syn

1

Piotr służący

32

Maryanna służąca

40

Dom

4

Ignacy Janiak

40

żonaty
Łucja żona

46

Dom

5

Magdalena Grzegorzowa

53

wdowa
Elżbieta córka

9

Maryanna córka

7

bliźnięta
Tomasz syn

7

bliźnięta

Wieś Białe Szczepanowice – 1 dwór, 5 domów, 36 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dwór WF

Pana

Ignacy Jeziorkowski

30

żonaty
Elżbieta żona

26

Konstancja córka

2

Maryanna córka

1

Jan dozorca, służący

30

Koc
Walenty służący

25

Woytkowski
Szymon służący

19

Antoni służący

20

Maryanna służąca

30

Joanna służąca

16

Ewa służąca

15

Karczma

z browarem

Dom

1

Kacper Jakubiak

40

żonaty
Maryanna żona

26

Katarzyna córka

7

Julianna córka

5

Tomasz syn

3

Dom

2

Jacenty Jozwiak

50

żonaty
Maryanna żona

40

Teresa córka

12

Elżbieta córka

7

Kazimierz syn

2

Dom

3

Szymon Trochimiak

50

żonaty
Maryanna żona

30

Ignacy syn

16

Barbara córka

12

Andrzej syn

4

Dom

4

Krzyszof Maciak

30

żonaty
Ewa żona

29

Angela córka

5

Jan syn

2

Maryanna komornica

60

Franciszka służąca

25

Dom

5

Anna Maciejowa

40

wdowa
Dionizy syn

9

Woźnowscy
Petronella córka

4

Małgorzata matka

70

Wieś Białe Pałęki – 2 domy, 5 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana? Jan Tymiński

55

Zofia żona

60

Bartłomiej syn

25

2

Pani Wiktoria Biała

50

wdowa
Agnieszka córka

25

Wieś Białe Zieje – 4 domy, 28 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Tadeusz Sutkowski

65

żonaty
Maryanna żona

43

Piotr syn

20

Jadwiga córka

17

Andrzej syn

14

Tomasz syn

12

Szymon syn

9

Józef syn

5

Dom

2

Pana Franciszek Sutkowski

42

żonaty
Monika żona

31

Tomasz syn

8

Katarzyna córka

6

Urszula córka

4

Antoni syn

2

Bernard służący

20

Maciej służący

12

Antonina służąca

19

Jadwiga baba poddanka

80

Dom

3

Pana Kazimierz Tymiński

46

żonaty
Maryanna żona

37

Agnieszka córka

15

Dom

4

Pana Mateusz Kupiewski

46

Rozalia żona

34

Elżbieta córka

9

Katarzyna córka

3

Helena córka

1,5

Tomasz syn

0,5

Jakub służący

40

Wieś Białe Geski – 5 domów, 25 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Franciszek Biały

50

żonaty
Anastazja żona

46

Elżbieta córka

6

Franciszka córka

2

Helena matka

60

Dom

2

Pana Jan Biały

36

Konstancja żona

31

Maryanna córka

2

Krystyna siostra

26

Maryanna służąca

12

3

Pana Kacper Jaźwiński

55

żonaty
Maryanna żona

49

Antoni syn

15

Katarzyna córka

12

Józef syn

5

Anna matka

89

umarła

4

Pana Wawrzyniec Biały

45

żonaty
Antonina żona

32

Franciszek syn

12

Dom

5

Pana Tomasz Biały

46

kawaler
Apolonia bratowa

36

wdowa
Maryanna córka

12

tejże
Katarzyna córka

8

Wojciech syn

6

Andrzej syn

4

Białe Misztale – 7 domów, 45 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Michał Szymoniak

40

żonaty
Julianna żona

32

Maciej syn

4

Krystyna służąca

40

Dom

2

Jan Jakubiak

36

żonaty
Julianna żona

26

Krystyna matka

70

Dom

3

Antoni Szymoniak

45

żonaty
Krystyna żona

31

Julianna córka

10

Ludwik syn

7

Franciszka córka

2

4

Andrzej Biały

41

Agata żona

30

Paweł syn

10

Franciszka córka

8

Marianna córka

5

Anna córka

3

Gwalbert syn

2

Marcyanna służąca

40

wdowa
Piotr syn

5

tejże
Ignacy służący

30

Dom

5

Szymon Marciniak

50

żonaty
Agata żona

40

Piotr syn

9

Walenty syn

6

Petronella córka

2

Maryanna matka

60

Maryanna służąca

16

Dom

6

Grzegorz Maciak

46

żonaty
Łucja żona

35

Maryanna córka

9

Wojciech syn

7

Teresa córka

1,5

Jan służący

26

Wiktor służący

19

Maryanna służąca

27

Dom

7

Teodor Janiak

50

żonaty
Apolonia żona

39

Roch syn

16

Eliasz syn

9

Maryanna córka

7

Szymon syn

5

Katarzyna córka

2

Białe Papieże – 6 domów, 17 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Benedykt Biały

60

żonaty
Rozalia żona

42

Rozalia służąca

19

Dom

2

Pana Benedykt Kraszewski

45

żonaty
Jadwiga żona

50

Dom

3

Pana Andrzej Nienałtowski

39

żonaty
Krystyna żona

53

Dom

4

Pani Krystyna Wiercińska

65

wdowa
Maciej syn

40

Dom

5

Pana Ignacy Dmochowski

46

Franciszka żona

43

Dom

6

Pana Wojciech Biały

46

żonaty
Konstancja żona

35

Franciszek syn

5

Fabian syn

3

Antonina córka

1

Zuzanna służąca

19

Wieś Brulino Piwki – 5 domów, 37 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Leon Żochowski

45

żonaty
Agata żona

30

Antoni syn

16

Stanisław syn

9

Małgorzata córka

7

Grzegorz brat

50

Żochowski
Maryanna żona

46

tegoż
Jan syn

17

Maryanna córka

20

Wawrzyniec syn

12

Adam syn

10

Franciszek syn

6

Józefata córka

3

Dom

2

Pana Ignacy Żochowski

36

żonaty
Józefata żona

30

Józef syn

9

Franciszek syn

6

Wawrzyniec syn

4

Dom

3

Pana Stanisław Żochowski

26

żonaty
Katarzyna żona

20

Dom

4

Pana Paweł Gosiewski

50

żonaty
Maryanna żona

36

Tomasz syn

25

Józefata żona

20

tegoż
Weronika córka

17

Pawła
Jan syn

12

Pawła
Franciszek syn

9

Pawła
Antoni syn

6

Pawła
Magdalena żona

4

Pawła
Dom

5

Jan Tomczak

40

Dorota żona

45

Jadwiga córka

13

Stanisław syn

11

Franciszek syn

6

Jakub syn

3

Franciszka matka

70

umarła
Jan służący

25

Brulino Storozumy – 2 domy, 12 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

JPana Antoni Bogucki

46

żonaty
Zofia żona

50

Lucyna córka

16

Maryanna córka

12

Antonina córka ?
Mateusz służący

15

Joanna służąca

19

Dom

2

Mateusz Tomczuk

36

żonaty
Agnieszka żona

30

Maryanna córka

10

Maciej syn

3

Dorota córka

1,5

Brulino Oprawczyki – 5 domów, 33 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Andrzej Dmochowski

70

żonaty
Maryanna żona

50

Stanisław syn

30

Maryanna żona

27

tegoż
Rozalia córka

5

tychże
Jan syn

2

tychże
Walenty syn

1,5

tychże
Józef syn

22

Andrzeja drugi
Szymon służący

25

Franciszek służący

10

Stanisław sierota

12

Maryanna służąca

26

Jadwiga służąca

16

Dom

2

Pana Adam Dmochowski

50

żonaty
Teresa żona

56

Nikodem syn

25

Magdalena żona

20

tegoż
Agata córka

2

Katarzyna służąca

15

Dom

3

Pana Szymon Janczewski

50

żonaty
Antonina żona

55

Katarzyna córka

13

Florian syn

9

Helena córka

6

4

Pana Kazimierz Dmochowski

30

żonaty
Zofia żona

25

Kacper brat

20

Kacper syn

2

Kazimierza

5

Andrzej Jozwiak

30

Franciszka żona

20

Łucja córka

2

Józef ojciec

70

Agata żona

56

tegoż

Brulino Koski – 6 domów, 38 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Folwark Krystyna gospodyni

40

Andrzej broniarz

19

Piotr pasterz

50

Dom

1

Piotr Pawluk

43

żonaty
Maryanna żona

40

Walenty syn

20

Antonina córka

12

Jan syn

6

Franciszka córka

4

Mateusz służący

20

Dom

2

Magdalena Grzegorzowa

60

wdowa
Tomasz syn

25

ciemny
Katarzyna córka

12

Weronika córka

10

Dom

3

Wojciech Marciniak

53

żonaty
Agnieszka żona

40

Piotr syn

18

Konstancja córka

8

Agata córka

5

Stanisław syn

1

Dom

4

Jakub Łukasiak

36

żonaty
Antonina żona

30

Piotr syn

4

Marcin syn

2

Paweł służący

25

Agnieszka służąca

12

Marianna matka

70

Dom

5

Marcin Waszczuk

50

żonaty
Joanna żona

40

Franciszek syn

5

Józef syn

2

Piotr służący

30

Andrzej służący

13

Maryanna służąca

35

Dom

6

Marcin Bożanowski

43

żonaty
Maryanna żona

35

Józefata córka

2

Ewa służąca

12

Miasto Czyżew w części JW Aleksandra Brzostowskiego Kasztelana Mazowieckiego – 5 domów, 23 domy żydowskie, 33 mieszkańców wiary katolickiej

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Marcin Tarkowski

53

żonaty
Katarzyna żona

30

Zuzanna matka

70

wdowa
Andrzej służący

40

Maryanna służąca

10

2

Andrzej Kowal

45

żonaty
Maryanna żona

30

Jan syn

12

Franciszek syn

10

Rozalia córka

8

Augustyn syn

5

Marta córka

12

Jan służący

30

Leon uczeń

20

Dom

3

Jakub Topoliński

50

szewc
Maryanna żona

40

Katarzyna córka

12

Dorota córka

4

Teresa córka

0,5

Dom

4

Szymon Chiziak

50

żonaty
Franciszka żona

40

Idzi syn

19

Józef syn

17

Piotr syn

14

Tomasz syn

9

Gabriel syn

5

Wojciech syn

3

Agata córka

7

5

Mikołaj Ignaczuk

60

żonaty
Katarzyna żona

40

Łucja

11

Anastazja

4

Jakub Banasczuk

50

komornik
Marcyanna żona

43

tegoż
Agnieszka córka

7

Paweł syn

4

Domy żydowskie

1

Wolf Curlik bez browaru
Dom

2

Herszek Kasy z browarem
Dom

3

Herszek Pabdun z browarem
Dom

4

Moszek Czarny z browarem
Dom

5

Herszek Farbarz bez browaru
Dom

6

Abram Moskowicz bez browaru
Dom

7

Lewek Chaimowicz bez browaru
Dom

8

Judki Ankielowicz bez browaru szklarz
Dom

9

Szmul Idzikowicz bez browaru szmuklerz
Dom

10

Dawid Markowicz bez browaru
Dom

11

Aaron Zelmanowicz z browarem rabin
Dom

12

Joszek Szmulewicz bez browaru rabin
Dom

13

Mosek Goskowicz bez browaru
Dom

14

Rubin Moskowicz bez browaru
Dom

15

Wdowa Szmulowa bez browaru
Dom

16

Anlea Czopnika bez browaru
Dom

16

Zral Moskowicz bez browaru
Dom

17

Major Wolfowicz z browarem
Dom

18

Hack Aaronowicz z browarem
Dom

19

Lewk Anielowicz bez browaru
Dom

20

Moszek Aaronowicz bez browaru
Dom

21

Josk Moskowicz bez browaru
Dom

22

Zelman Moskowicz z browarem
Dom

23

Szmul Szymkiewicz z browarem

Czyżew Kościelny w części JW Przyiemskiey Podkomorzy Łomżyński

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Domy żydowskie

1

Szmul Zralkowicz z browarem
Dom

2

Szmul Herszkowicz bez browaru
Dom

3

Mosk Majorowicz bez browaru
Dom

4

Mosk Joskowicz bez browaru
Dom

5

Lewk Bieniowicz bez browaru
Domy w części Poświątnego

1

Zelk Abramowicz bez browaru

2

Berk Zelhowicz bez browaru
Domy w części szlachetnej

urodzonego Wincentego Szulborskiego

1

Herszk Joskowicz bez browaru
Dom

2

Abram Jakubowicz bez browaru
urodzonego Maksymiliana Piętki

1

Zelk Abramowicz bez browaru

Czyżew Poświątny – 8 domów, 40 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom plebana

1

xdza Jan Saniewski

51

pleban
Kunegunda Saniewska

36

siostra gospodyni
Ludwik dozorca

25

Idzi chłopiec

12

Franciszek Czyżewski

24

służący
Michał Sienicki

20

służący
Ludwik broniarz

22

Jan Wodnicki

30

pasterz
Antonina Biała

40

służąca
Anastazja Pieńkowska

23

służąca
Domek nowy

2

xdza Pleban z chłopcem i siostra
Szpital

3

Augustyn Gorecki

37

organista
Katarzyna żona

26

tegoż
Franciszek Gurski

60

zakrystan
Elżbieta żona

50

tegoż
Julianna córka

15

Stanisław syn

8

Wojciech dziad

60

Maryanna żona

50

tegoż
Jakub dziad

55

Agata żona

50

tegoż
Jan dziad

45

Jadwiga Sienicka

60

umarła
Maryanna Biała

65

umarła
Jadwiga babka

70

Dom

4

xdza Bartłomiej Zaręba

71

altarzysta
Jacenty chłopiec

16

Katarzyna gospodyni

45

wdowa
Marcyanna córka

19

tejże
Józef służący

26

Chata w niej uczący dzieci

5

Michał Czarniawski

22

Chata

6

Jakub Tomczuk

40

żonaty
Maryanna żona

30

tegoż
Dom

7

Kazimierz Tomczuk

30

żonaty
Franciszka żona

26

Maryanna córka

2

Dom

8

Hilary Bogucki

40

Klara żona

30

Maryanna matka

70

Maciej komornik

32

wdowiec
Ewa córka

3

tegoż

Wieś kościelna Czyżew – część szlachecka – 26 domów, 163 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Karol Szulborski

65

żonaty
Franciszka żona

55

Benedykt służący

50

Katarzyna służąca

25

Wojciech służący

15

Dom

2

Pana Wincenty Szulborski

50

żonaty
Joanna żona

40

Antonina córka

14

Augustyn syn

10

Wojciech syn

7

Urszula córka

4

Wincenty służący

20

Agnieszka służąca

15

Dom

3

Pana Wiktorzy Godlewski

36

żonaty
Teresa żona

20

Ignacy syn

3

Rozalia córka

1

Szymon służący

25

Józef służący

10

Barbara służąca

20

Wawrzyniec pastuszek

8

Dom

4

Walenty

40

żonaty
Helena żona

35

Tomasz syn

6

Ludwika córka

6

Krzyszof służący

30

Franciszek służący

15

Adam pastuszek

13

Maryanna służąca

24

Dom

5

Pana Adam Bruliński

75

żonaty
Maryanna żona

60

Marek syn

40

Zofia żona

30

tegoż
Helena córka

20

skreślone
Julianna córka

3

Marka
Kunegunda córka

2

Marka
Dom

6

Pana Franciszek Dmochowski

50

żonaty
Dorota żona

50

Konstancja Guzowa

32

komornica
Franciszek syn

5

tejże
Dom

7

Pana Mikołaj Dmochowski

40

żonaty
Agnieszka żona

36

Jakub syn

7

Tomasz syn

5

Piotr syn

3

Dom

8

Pana Jan Roszkowski

50

szewc
Kunegunda gospodyni

50

Dom

9

Pana Maksymilian Piętka

43

żonaty
Antonina żona

23

Tekla córka

2

Marianna córka

1

Stanisław służący

25

Maryanna służąca

20

Apolonia służąca

15

Dom

10

Jan Bobrowiecki

50

żonaty
Agnieszka żona

36

Piotr syn

10

Florian syn

12

Ewa służąca

16

Maciej Zając

40

komornik
Petronella żona

30

tegoż
Tomasz syn

3

tychże
Tomasz szewc

20

komornik
Dom

11

Andrzej Goral

60

wdowiec
Marcyanna żona

50

umarła
Jacenty syn

20

Barbara córka

15

Anna córka

12

Maryanna córka

6

Tekla córka

4

Katarzyna córka

3

Dom

12

Piotr Bogaczuk

50

żonaty
Maryanna żona

40

Anna córka

19

Jakub syn

13

Jan syn

6

Marcyanna córka

4

Wawrzyniec syn

3

Dom

13

Andrzejowa Szczęśniakowa

60

wdowa
Jan syn

30

Justyna żona

20

tegoż
Wojciech syn

10

wdowy
Jakub syn

15

tejże
Dom

14

Franciszek Drzyszczyk

50

żonaty
Maryanna żona

40

Adam zięć

30

Anastazja żona

24

tegoż
Jan Rymarz

50

komornik wdowiec
Andrzej syn

16

tegoż
Dom

15

Jakub Ignaczuk

45

żonaty
Dorota żona

36

Szymon syn

16

Maryanna córka

13

Marcin syn

7

Paweł służący

40

Chiziak
Maryanna żona

20

tegoż
Maryanna służąca

20

Dom

16

Jan Zakrzewski

45

żonaty
Krystyna żona

40

Anastazja córka

3

Petronella córka

1

Dom

17

Roch Adamczuk

30

żonaty
Tekla żona

23

Tomasz służący

12

Wojciech Zielonka

50

komornik
Katarzyna żona

40

Kacper syn

10

Teresa córka

6

Dom

18

Krzyszof Andrzejczuk

60

żonaty
Petronella żona

40

Stanisław syn

15

Antonina córka

10

Barbara córka

6

Mateusz syn

3

umarł
Roch komornik

40

komornik
Maryanna żona

30

tegoż
Dom

19

Jan Osasa

50

żonaty
Maryanna żona

40

Marcyanna córka

10

Katarzyna córka

6

Franciszek syn

4

Elżbieta córka

1

Wojciech Janczeski

40

komornik
Joanna żona

24

tegoż
Piotr syn

1

Dom

20

Marcin Jurkowski

53

żonaty
Katarzyna żona

30

Andrzej służący

40

Maryanna służąca

19

Dom

21

Andrzej Kowal

42

żonaty
Maryanna żona

30

Jan syn

12

Franciszek syn

10

Rozalia córka

8

Augustyn syn

5

Jan służący

26

Leon służący

20

Chata

22

Mateusz Dolutowicz

40

Kusmierz
Maryanna żona

30

Stanisław syn

8

Franciszek syn

4

Dom

23

Szymon Chiziak

50

żonaty
Franciszka żona

40

Idzi syn

19

Józef syn

17

Piotr syn

14

Tomasz syn

9

Agata córka

7

Gabriel syn

5

Wojciech syn

3

Chata

24

Jakub Topoliński

50

szewc
Maryanna żona

40

Katarzyna córka

12

Dorota córka

4

Teresa córka

1,5

Dom

25

Jakub Banasczuk

50

szewc
Maryanna żona

43

Agnieszka córka

7

Paweł syn

4

Dom

26

Mikołaj Ignaczuk

60

za Brokiem?
Katarzyna żona

40

Łucja córka

11

Anastazja córka

4

Folwark Dobki – 8 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Franciszek Grodzicki

52

Domicella żona

43

tegoż
Michał Perkowski

60

karbowy
Jadwiga żona

50

tegoż
Roch pasterz

60

Antoni broniarz

20

Jadwiga służąca

24

Kunegunda służąca

30

Dmochy Sadły – 6 domów, 33 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Michał Tymiński

33

żonaty
Julianna żona

21

Ewa Rupiewska

19

służąca
Maryanna służąca

25

Szymon Borkowski

34

dozorca
Józef służący

20

Jan pastuszek

15

Dom

2

Paweł Franczuk

36

żonaty
Maryanna żona

42

Tomasz syn

5

Anastazja córka

3

Jadwiga matka

56

Jan syn

8

tejże
Maryanna służąca

10

Dom

3

Ignacy Franczuk

40

żonaty
Barbara żona

32

Jakub syn

9

Roch syn

5

Dom

4

Wojciech Adamczuk

52

żonaty
Petronella żona

42

Wawrzyniec syn

16

Ludwik syn

13

Mateusz syn

8

Franciszek syn

5

Dom

5

Jan Wasczuk

30

żonaty
Cecylia żona

30

Adam syn

3

Dom

6

Marcjan Woźny

62

Jadwiga córka

53

Marek syn

33

Józef syn

10

Grzegorz komornik

35

Maryanna żona

30

tegoż

Dmochy Mrozy – 9 domów, 54 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Bartłomiej Dmochowski

72

żonaty
Małgorzata żona

63

Grzegorz syn

20

Piotr służący

12

Dom

2

Pana Stanisław Dmochowski

63

Justyna żona

46

żonaty
Antoni syn

32

Franciszek syn

20

Józef syn

23

Benedykt syn

20

Agnieszka córka

18

Maryanna córka

15

Dom

3

Pana Wojciech Dmochowski

43

bez żenny
Rozalia matka

63

Tomasz syn

21

Joanna córka

15

Dom

4

Pana Bartłomiej Dmochowski

63

żonaty
Agnieszka żona

53

Tomasz syn

10

Dom

5

Pana Kazimierz Dmochowski

72

Maryanna żona

53

Małgorzata córka

19

Maryanna córka

16

Julianna wnuczka

9

Dom

6

Pana Ambroży Skarzyński

62

żonaty
Józefata żona

43

Magdalena córka

8

Rozalia córka

19

Ignacy syn

20

Antonina żona

30

tegoż
Wincenty syn

10

drugi
Dom

7

Piotr Kuc

32

żonaty
Marcyanna żona

26

Maciej syn

6

Agnieszka córka

4

Jan brat

20

Kazimierz brat

23

Katarzyna matka

63

Dom

8

Wawrzyniec Andrzejczuk

43

żonaty
Klara żona

33

Jan syn

10

Franciszka córka

15

Dom

9

Pana Maciej Ołdakowski

53

żonaty
Urszula żona

46

Angela córka

23

Franciszka córka

19

Wiktoria córka

16

Rozalia córka

13

Maryanna córka

12

Jakub służący

40

Józef służący

37

Paweł służący

15

Jadwiga służąca

32

Maryanna służąca

20

Dmochy Kudły – 3 domy, 19 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Jacenty Dmochowski

53

żonaty
Maryanna żona

37

Grzegorz syn

19

Stanisław syn

15

Jan syn

8

Antoni syn

6

Marcin syn

4

Maryanna córka

3

Zuzanna służąca

19

Dom

2

Pana Antoni Dmochowski

47

żonaty
Antonina żona

30

Adam syn

13

Piotr syn

8

Petronella córka

5

Dom

3

Pana Jan Dmochowski

33

żonaty
Dorota żona

27

Szymon syn

8

Piotr syn

5

Maryanna ciotka

43

 

ich

Dmochy Wochy – 9 domów, 47 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Dionizy Dmochowski

62

żonaty
Maryanna żona

53

Wojciech Żochowski

42

zięć
Julianna żona

26

tegoż
Weronika córka

3

Jan służący

10

Dom

2

Pana Jakub Dmochowski

46

żonaty
Maryanna żona

40

Mateusz syn

23

Marcel syn

19

Franciszek syn

16

Maciej syn

6

Agnieszka córka

13

Józefata córka

4

Dom

3

Pana Jakub Dmochowski

53

żonaty
Konstancja żona

46

Franciszka córka

15

Jan syn

8

Dom

4

Pana Kazimierz Zawistowski

42

żonaty
Franciszka żona

36

Marcyanna córka

8

Maryanna matka

72

Andrzej służący

20

Dom

5

Pana Antoni Godlewski

40

bez żenny
Kazimierz Dmochowski

30

Maryanna żona

30

tegoż po Ignacym
Seweryn pasierb

8

Barbara pasierbica

5

Agnieszka pasierbica

3

Bartłomiej służący

30

Jan służący

20

Anna służąca

20

Dom

6

Pana Mikołaj Dmochowski

30

żonaty
Krystyna żona

23

Jan syn

5

Maciej służący

10

Dom

7

Pana Leon Grodzki

50

żonaty
Ewa żona

42

Marcel syn

24

Jakub syn

22

Franciszek syn

20

Gertruda córka

10

8

Pani Maryanna Dmochowska

56

wdowa
Antoni syn

32

Jakub syn

26

Józef syn

21

Antoni służący

32

Karczma z browarem

9

Dmochy Przeczki – 7 domów, 26 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Szymon Dmochowski

73

żonaty
Katarzyna żona

65

Jan syn

24

Franciszek syn

20

Petronella córka

10

Magdalena służąca

16

Dom

2

Pana Szymon Dmochowski

48

żonaty
Wiktoria żona

51

Mateusz pasierb

32

Maryanna pasierbica

23

Katarzyna córka

6

Dom

3

Pana Antoni Zarembra

42

żonaty
Joanna żona

53

Maciej pasierb

18

Katarzyna pasierbica

16

Dom

4

Pana Michał Dmochowski

36

żonaty
Agnieszka żona

27

Józefata córka

4

Petronella siostra

39

Wywrócona chata stara

5

Dom

6

Pana Antoni Dmochowski

37

Apolonia żona

30

Franciszka córka

6

Antonina służąca

15

Dom

7

Pana Ludwik Dmochowski

24

żonaty
Maryanna żona

20

Anastazja matka

72

wdowa

Dmochy Sutki – 10 domów, 59 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dwór

1

Pana Antoni Sutkowski

37

Konstancja żona

20

Tomasz syn

9

Józef córka

6

Jan służący

16

Piotr Rutkowski

30

dozorca
Teresa gospodyni

45

Maryanna córka

10

tejże

2

Maciej Grzesczuk

59

żonaty
Apolonia żona

55

Agnieszka komornica

70

Wojciech służący

40

Marcyanna żona

28

tegoż
Dom

3

Marcin Tomczuk

47

żonaty
Józefata żona

36

Rozalia córka

10

Franciszka córka

7

Antoni służący

36

Anna służąca

20

Dom

4

Jan Bocianczuk

50

żonaty
Maryanna żona

40

Zofia służąca

18

Jan Adamczuk

29

komornik
Kunegunda żona

32

tegoż
Franciszka córka

5

Agnieszka Adamowa

60

matka
Mateusz Kuiawa

57

żonaty
Zuzanna żona

50

tegoż
Maryanna córka

25

Franciszka córka

23

Magdalena córka

18

Wojciech syn

26

Zofia żona

20

tegoż
Tomasz syn

13

drugi
Walenty syn

7

trzeci
Domek

5

Dionizy Marciniak

37

żonaty
Elżbieta żona

20

Angela służąca

16

Dom

6

Krzysztof Tomczuk

36

żonaty
Antonina żona

20

Maryanna służąca

15

Dom

7

Stanisław Kazimierczuk

26

żonaty
Maryanna żona

33

Marcin syn

9

Dorota syn

12

Antoni brat

20

Dom

8

Mikołaj Faniak

50

Apolonia żona

43

Cecylia córka

18

Jan syn

15

Teresa córka

10

Dom

9

Roch Trochimiak

33

kowal
Magdalena żona

20

Piotr Rutkowski

30

Maryanna żona

32

Lucyna córka

9

ich
Franciszek syn

5

Andrzej Boraczewski

33

Antonina żona

34

tegoż

Dmochy Komburki – 1 dom, 5 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Sebastian Dmochowski

42

żonaty
Krystyna żona

34

Jan syn

13

Wojciech syn

7

Mikołaj służący

16

Dmochy Marki – 1 dom, 9 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pani Katarzyna Dmochowska

43

wdowa po Stanisławie
Piotr Choromański

20

zięć
Krystyna żona

24

tegoż
Walenty syn

16

wdowy
Jan syn

12

wdowy
Andrzej córka

6

wdowy
Antonina córka

18

druga
Anastazja córka

9

trzecia
Mateusz służący

9

Dmochy Wypychy – 13 domów, 58 mieszkańców

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dom

1

Pana Kacper Dmochowski

50

żonaty
Maryanna żona

43

Tomasz syn

15

Maryanna córka

10

Franciszka córka

7

Rozalia córka

5

Dom

2

Pana Kazimierz Dmochowski

67

żonaty
Anna żona

45

Grzegorz syn

29

Michał syn

23

Dom

3

Pana Sebastian Dmochowski

77

żonaty
Katarzyna żona

60

Paweł syn

23

skreślone
Barbara córka

22

skreślone
Mikołaj syn

38

Julianna córka

22

Dom

4

Jakub Dmochowski

63

żonaty
Katarzyna żona

54

Paweł syn

23

Barbara córka

21

Łucja córka

19

Wojciech syn

18

Ignacy syn

15

Antoni służący

10

Dom

5

Pana Wojciech Dmochowski

50

żonaty
Antonina żona

30

Maryanna córka

22

Andrzej syn

15

Dom

6

Pana Antoni Dmochowski

55

Brygida żona

57

umarła
Jan syn

15

Wojciech syn

13

Maryanna córka

9

Dom

7

Pana Jan Dmochowski

74

żonaty
Katarzyna żona

65

Kazimierz syn

20

Idzi syn

10

Dom

8

Pana Paweł Wyszomierski

42

żonaty
Katarzyna żona

37

Katarzyna matka

77

Dom

9

Pana Adam Dmochowski

49

żonaty
Agnieszka żona

30

Małgorzata córka

19

Aleksander służący

30

Kacper służący

26

Dom

10

Pana Jakub Tymiński

61

Eleonora żona

52

Józef syn

35

Kunegunda żona

20

Antoni syn

20

drugi
Dom

11

Pani Scholatyka Dmochowska

50

wdowa
Jan syn

37

Adam syn

25

Wincenty syn

19

Maryanna córka

22

Dom

12

Pana Marian Szepietowski

75

żonaty
Wiktoria żona

58

Jadwiga matka

79

Karczma z browarem

13

Dmochy Glinki – 2 domy, 12 mieszkańców (skreślone)

Rodzaj budynku Numer Tytuł Imię Nazwisko/stopień pokrewieństwa/służba Wiek Uwagi
Dwór

1

Pana Andrzej Szlaski

30

żonaty
Katarzyna żona

24

Wacław syn

3

Damazy syn

2

Wawrzyniec Czyżewski

31

dozorca
Franciszka Budziszewska

26

panna służąca
nieczyt Dołęgowski

21

lokay
Magdalena Szrunicka

36

gospodyni
Jadwiga służąca

25

Maryanna służąca

30

Ludwik służący

40

2

Dom Stanisław Pawluk

40