Dmuchowski w powieści „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza

„Nadberezyńcy” to powieść Floriana Czarnyszewicza ukazująca losy mieszkańców polskich zaścianków zza Berezyny w latach 1911–1920 na tle wydarzeń historycznych. Po raz pierwszy ukazała się w Buenos Aires w roku 1942.

Warto zauważyć, że na kanwie powieści pojawia się nazwisko Dmuchowski, który jest obocznością nazwiska Dmochowski.

Występuję ono w wypowiedzi Mieczyka (Mieczysława) Piotrowskiego, który uciekł z rodzinnej Smolarni do Bobrujska po wkroczeniu do niego polskich żołnierzy. Opowiada on o sytuacji w mieście Kościkowi (Konstantemu) Wasilewskiemu:

 – Jest tu Nieśmiertelny, jest Przeździecki, Swisłocki, Szelkowski, Ostrowski, Zabiełło, Ejsmont, Buhłak, Dmuchowski, są tu prawie wszyscy panowie zza Berezyny.

„Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza (str. 519, wyd. ARCANA 2010 rok).

Cytat pokazuje status społeczny rodziny Dmochowskich z okolic Bobrujska oraz to, że w okresie odradzania się Polski wzięli czynny udział w tym procesie.

Warto dodać, że z Bobrujskiem w tym okresie związany był inny przedstawiciel naszej rodziny – rtm. Czesław Dmochowski. Warto przeczytać o nim w oddzielnym artykule:

http://dmochowscy.info/2020/06/sylwetki-rtm-czeslaw-dmochowski-3/