Nieznani potomkowie Jana Dmochowskiego z linii łukowskiej

Założycielem linii łukowskiej rodziny Dmochowskich jest Jan Dmochowski, starosta krasnostawski. Nie znane jest jego miejsce urodzenia, ale musiało to nastąpić ok. 1760 roku. Wiadomo, że zmarł w wieku 46 lat w 1806 roku.

Do tej pory znana była jego trójka dzieci ze związku z Antoniną Anastazją Sosnowską. Byli to:

  1. Aleksy Bonawentura Dmochowski (ur. 1804-07-11, zm. 1860-07-03)
  2. Antoni Dmochowski (ur. 1805, zm. 1885-07-31)
  3. Rozalia Maryanna Dmochowska (ur. 1810, zm. 1834-11-24)

Potomkowie dwóch synów Jana Dmochowskiego okazali się znamienitymi postaciami, aktywnymi w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym czasów zaborów, jak również czasów niepodległego państwa polskiego.

Kwerenda zindeksowanych metryk na Portalu Genealogicznym Lubelskie Korzenie dała nieoczekiwane efekty. W zasadzie na początku trudno stwierdzić, że trzy rekordy rzeczywiście związane są z Janem Dmochowskim. Jednak uwagę przykuwa wyszczególniona w indeksie i podana ze znakiem zapytania nazwa „Demnin”.

Rys. 1. Wykaz dzieci urodzonych w Lublinie o nazwisku Dmochowski, źródło: lubens.eu

Uważna lektura ww. metryk z kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty pozwala na rozwianie wszelkich wątpliwości, gdyż metryki wskazują, że ojcem dzieci był Jan Dmochowski starosta krasnostawski. Błędnie zaś odczytana nazwa „Demnin” to oczywiście Dminin z którym był związany Jan Dmochowski. To właśnie w tej miejscowości urodził się z pewnością Aleksy Bonawentura Dmochowski.

Okazuje się, że przed ślubem z Antoniną Anastazją Sosnowską, Jan Dmochowski miał żonę Anastazję Dąbrowską. Z tego związku udało się zidentyfikować trójkę dzieci:

1.Franciszek Józef Dmochowski, ur. 1789 rok

Rys. 2. Metryka urodzenia Franciszka Józefa Dmochowskiego, źródło: lubgens.eu

2. Szymon Euzebiusz Dmochowski, ur. 1791 rok

Rys. 3. Metryka urodzenia Szymona Euzebiusza Dmochowskiego, źródło: lubgens.eu

3. Jan Szymon Tadeusz Dmochowski, ur. 1794 rok

Rys. 4. Metryka urodzenia Szymona Euzebiusza Dmochowskiego, źródło: lubgens.eu

Dzięki uprzejmości osoby prowadzącej stronę internetową www.zastawie.pl oraz profil społecznościowy „Zastawie i Ziemia Łukowska” możemy uzupełnić powyższe informacje.

Ślub Jana Dmochowskiego, wdowca, lat 40 i Anastazji Sosnowskiej lat 20 odbył się 21 listopada 1799 roku. 8 lipca 1808 roku zmarł Michał Dmochowski, lat 7, syn Jana i Anastazji, zaś 21 lipca 1803 roku zmarł Józef, 1 rok, syn Jana i Anastazji.

Niestety wstępne poszukiwania potomków tych trzech synów nie przyniosły rezultatów. Jest jednak szansa, że wraz z postępem indeksacji uda się tego jeszcze dokonać.

Podsumowując, należy uznać, że Jan Dmochowski, starosta krasnostawski miał dwie żony. Na chwilę obecną udało się zidentyfikować sześcioro dzieci.

Rys. 5. Dzieci Jana Dmochowskiego, starosty krasnostawskiego, opracowanie własne.