Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Kolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Kolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Niemal dokładnie rok temu przygotowałem artykuł pt. Podsumowanie badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich. Warto nieco rozszerzyć zaprezentowaną tam wiedzę dotyczącą najnowszego wyniku jednego z przedstawicieli rodu Dmochowskich. Dotychczasowe wyniki zostały rozszerzone o „pojedynczy strzał” w mutację SNP. Dzięki temu wiemy, że wyniki wykonane w tej technice, już trzech przedstawicieli rodu są ze sobą zgodne. PrzebadaneWięcej oKolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich[…]