Kolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Niemal dokładnie rok temu przygotowałem artykuł pt. Podsumowanie badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich. Warto nieco rozszerzyć zaprezentowaną tam wiedzę dotyczącą najnowszego wyniku jednego z przedstawicieli rodu Dmochowskich.

Dotychczasowe wyniki zostały rozszerzone o „pojedynczy strzał” w mutację SNP. Dzięki temu wiemy, że wyniki wykonane w tej technice, już trzech przedstawicieli rodu są ze sobą zgodne.

Przebadane próbki obejmują linie, które wywodzą się z miejscowości:

  • Dmochy Kudły – najstarszy znany przedstawiciel Marcin Dmochowski, mąż Teresy Zaremba (ur. 1710 r., zm. 1786 r.).
  • Dmochy Przeczki – najstarszy znany przedstawiciel to najprawdopodobniej Marcin Dmochowski (ur. przed 1628 r., zm. przed 1682 r.) mąż Marianny Dmochowskiej.
  • Drewnowo Dmoszki, Dmochy Przeczki – najstarszy przedstawiciel to Wojciech Dmochowski (ur. ok. 1580 r.)

Jeśli chciałbyś przebadać swoje DNA i przyrównać wyniki do naszej bazy – skontaktuj się ze mną. Badanie warto wykonać wtedy, gdy mówimy o przedstawicielu nieprzebadanej dotychczas gałęzi. Możesz też przeznaczyć środki na badanie, które wykonamy znanej gałęzi w celu podwyższenia jakości wyniku. Pozwoli to na określenie mutacji prywatnych i dokładniejszego datowania poszczególnych linii genetycznych.

Zachęcamy też przedstawicieli innych rodzin, które mogą mieć wspólnych przodków z Dmochowskimi rodzin prowadzących osadnictwo w okolicy Czyżewa: Czyżewskimi, Lipskimi, Sutowskimi, ale też posiadających herb Pobóg: Krypscy z Ziemi Liwskiej.