Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Mapa Karola Pertheesa z 1791 roku

Mapa Karola Pertheesa z 1791 roku

Mapa Karola Pertheesa z 1791 roku przedstawiająca województwo mazowieckie to jeden z najciekawszych materiałów kartograficznych zawierających okolicę szlachecką Dmochy. Mapa przedstawia tereny między Andrzejewem, Czyżewem i Dąbrową Wielką. Na mapie można zlokalizować Dmochy: Przeczki, Wochy, Sadły, Rodzonki, Kudły, Glinki, Wypychy, Bombole i Ozerki. Uwagę zwraca także układ dróg głównych, który jest inny niż obecnie. DmochyWięcej oMapa Karola Pertheesa z 1791 roku[…]

Linki

Linki

Badania genetyczne: Family Tree DNA Yseq Yfull   Pierwsza strona internetowa rodu Dmochowskich – pozostałości strony zarchiwizowane na portalu web.archive.org: Wstęp Wywód przodków Archiwum Aktualności  

Wyniki badań genetycznych (marzec 2016)

Wyniki badań genetycznych (marzec 2016)

Obecnie (marzec 2016) znane są dwie osoby, które wykonały badanie genetyczne DNA i podały do publicznej wiadomości swoje wyniki. Oba badania zostały wykonane w amerykańskiej firmie Family Tree DNA. Wybrano badanie chromosomu męskiego Y i przebadano 37 markerów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie haplogrupy: R1a oraz uszczegółowienie jej do gałęzi R-M198 i R-Z283. Otrzymano następujące wyniki:Więcej oWyniki badań genetycznych (marzec 2016)[…]

Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.

Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.

Jedną z pierwszych konstytucji uchwalonych przez Sejm Czteroletni było prawo nazwane „Dobrowolna ofiara na naglące potrzeby ojczyzny”, oblatowane w grodzie warszawskim dnia 17 grudnia 1788 r. Społeczeństwo ówczesnej Polski zostało w ten sposób zachęcone do składki na „naglące ojczyzny potrzeby”. Dokument – Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r. – zawiera w sobie cenne informacjeWięcej oSkładka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.[…]

Dmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Dmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Tom II – wydany w 1881 roku. Dmochy – 1.) okolica szlachecka, powiat ostrowski, gm. Dmochy-Glinki, par. Czyżewo. W obrębie jej leżą wsie: Dmochy – Bombole, wieś włościańska (1827 r. 2 domy, 8 mieszkańców), Dmochy – Glinki (w r. 1827 12 domów, 78 mieszkańców), Dmochy –Więcej oDmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego[…]

Najstarsza wzmianka o Dmochach

Najstarsza wzmianka o Dmochach

Najstarszy dokument dotyczący wsi Dmochy pochodzi z XV wieku – 1417 rok. Dotyczy on nadania ziemi przez księcia Mazowieckiego Janusza I Starszego (?). Dwudziestoma włókami ziemi zostaje obdarowany Przecław ze Świerczy oraz Klemens z Ołdaków. Warto zwrócić uwagę, na hipotezę przedstawioną przez Piotra Andrzeja Dmochowskiego. W jego opinii wieś Dmochy Przeczki powstała właśnie od imienia Przecław.Więcej oNajstarsza wzmianka o Dmochach[…]

Nazwisko Dmochowski

Nazwisko Dmochowski

Nazwisko Dmochowski jest typowym przykładem polskiego, odmiejscowego nazwiska szlacheckiego. Składa się ono z dwóch członów. Pierwszy oznacza miejsc pochodzenia. Drugi, sufiks -ski, podkreśla jego funkcję odmiejscową. Tworzenie się tego typu nazwisk nie było aktem jednorazowym. Stanowiło długotrwały proces, którego początki (w zależności od obszaru) sięgają w zasadzie wieku XV. Po raz pierwszy nazwisko w formieWięcej oNazwisko Dmochowski[…]

Słowem wstępu

Słowem wstępu

Wielu z nas od lat zbiera materiały, aby ująć w jakieś ramy historię własnej rodziny. Wyniki tych badań często pozostają znane nielicznym i są zagrożone bezpowrotną stratą. Naszym celem jest opracowanie historii Rodu Dmochowskich przy wykorzystaniu siły wielu członków naszej rodziny. Mamy świadomość, że nie uda się tego osiągnąć w ciągu roku lub dwóch. ChcemyWięcej oSłowem wstępu[…]