Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Sylwetki – gen. prof. Zdzisław Dmochowski  (4)

Sylwetki – gen. prof. Zdzisław Dmochowski (4)

Po raz kolejny udało mi się dotrzeć do niezwykle ciekawych informacji związanych z przedstawicielami rodziny Dmochowskich. Tym razem jest to Zdzisław Dmochowski, człowiek zasłużony dla odradzającej się po latach niewoli, niepodległej Polski. Artykuł ukazał się na łamach pisma naukowego Wojskowego Instytutu Medycznego pn. „Lekarz Wojskowy”, a jego autorem jest prof. dr hab. n. med. JerzyWięcej oSylwetki – gen. prof. Zdzisław Dmochowski (4)[…]