Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Sylwetki – ks. Piotr Julian Dmochowski (1)

Sylwetki – ks. Piotr Julian Dmochowski (1)

Niniejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów dotyczących przedstawicieli rodu Dmochowskich. Zazwyczaj ich działalność jest dobrze znana lokalnie, ale wymaga rozpropagowania wśród osób spoza danego regionu. Mam nadzieję, że publikacje pozwolą na dotarcie do krewnych lub potomków opisywanych osób. Rodzina Dmochowskich wywodzi się z ziemi nurskiej, gdzie położona jest okolica szlachecka Dmochy na terenie parafii czyżewskiej. ZWięcej oSylwetki – ks. Piotr Julian Dmochowski (1)[…]