Moja przygoda z genealogią genetyczną

Certyfikat DNA
Certyfikat DNA

Moja przygoda z genealogią genetyczną możliwa była dzięki temu, że ponad dziesięć lat temu po raz pierwszy trafiłem na tą stronę internetową. Stała się ona dla mnie inspiracją do szukania własnych korzeni. Mowa tu o pierwszej stronie internetowej rodu Dmochowskich, która została założona przez Krzysztofa Dmochowskiego na portalu internetowym geocities.

Zacząłem wówczas pytać się rodzinę o przodków, ale dalej niż do moich pradziadków nie byli w stanie mi nic powiedzieć. Ten stan trwał wiele lat i dopiero w ubiegłym roku sytuacja uległa pewnej zmianie. Zainspirowany przez Andrzeja Brzóskę postanowiłem zbadać własne geny. Badanie miało pozwolić na weryfikację pewnej teorii, która mówiła że Dmochowscy herbu Pobóg z ziemi nurskiej pochodzą z ziemi zakroczymskiej.

Wg tej teorii wynik badania musiałby znaleść się w haplogrupie I, którą posiadali Poborzanie ziemi zakroczymskiej – Bromirscy i Świerczewscy. W 1417 roku na ziemie nurskie przybył Przecław ze Świerczy. Miejscowość ta położona jest właśnie na ziemi zakroczymskiej. Wg teorii Piotra Andrzeja Dmochowskiego to właśnie on założył Dmochy-Przeczki, a drugi człon w nazwie wziął się właśnie od imienia Przecław.

Wynik, który otrzymałem rok temu nie zweryfikował tej hipotezy pozytywnie. Okazało się, że jestem w haplogrupie R1a. Pozostawało snuć domysły i zastanawiać się czy moje wszystkie babki dochowały wierności moim dziadkom i nie złamały ciągłości genetycznej po mieczu? Dopiero w tym roku okazało się, że najprawdopodobniej wszystkie moje babki bardzo kochały swoich mężów. W bazie Family Tree DNA pojawił się wynik kolejnego Dmochowskiego – był nim autor pierwszej strony internetowej rodu Dmochowskich – Krzysztof Dmochowski.

Jego wynik znalazł się także w haplogrupie R1a, gdzie jedynie cztery markery na 37 różnią się od mojego wyniku. W ten sposób historia zatoczyła koło. Człowiek, który kiedyś zainspirował mnie swoją stroną internetową teraz pozwolił mi zweryfikować haplogrupę rodu Dmochowskich. Niestety w 2009 roku strona internetowa Dmochowskich na geocities, podobnie jak miliony innych, została zlikwidowana. To co zostało z pierwszej strony internetowej rodu Dmochowskich zostało zarchiwizowane na portalu web.archive.org:

  1. Wstęp
  2. Wywód przodków
  3. Archiwum
  4. Aktualności