Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich

599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich

W przyszłym roku, w dniu 5 kwietnia 2024 roku, będzie okrągła rocznica drugiego nadania dla Przecława ze Świerczy. Będzie to wyjątkowa okazja do organizacji I Zjazdu Rodziny Dmochowskich, a także upamiętnienia nadania w sposób trwały w lokalnej społeczności Gminy Czyżew. W 1417 roku dwudziestoma włókami ziemi zostaje obdarowany przez księcia Mazowieckiego Janusza I Starszego Przecław zeWięcej o599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich[…]

Kolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Kolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Niemal dokładnie rok temu przygotowałem artykuł pt. Podsumowanie badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich. Warto nieco rozszerzyć zaprezentowaną tam wiedzę dotyczącą najnowszego wyniku jednego z przedstawicieli rodu Dmochowskich. Dotychczasowe wyniki zostały rozszerzone o „pojedynczy strzał” w mutację SNP. Dzięki temu wiemy, że wyniki wykonane w tej technice, już trzech przedstawicieli rodu są ze sobą zgodne. PrzebadaneWięcej oKolejny wynik badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich[…]

Próba analizy przestrzennej nadań Przecława ze Świerczy i jego potomków w ramach okolicy szlacheckiej Dmochy na ziemi nurskiej

Próba analizy przestrzennej nadań Przecława ze Świerczy i jego potomków w ramach okolicy szlacheckiej Dmochy na ziemi nurskiej

W niniejszym artykule podejmę próbę analizy przestrzennej nadań i transakcji zapisanych w Metryce Mazowieckiej dotyczących przedstawicieli rodu Dmochowskich, które w efekcie przyczyniły się do utworzenia okolicy szlacheckiej Dmochy. Analizę rozpocznę od zapisów dotyczących rodziny Czyżewskich, która jeszcze przed 1417 rokiem, czyli przed nadaniem ziemi Przecławowi ze Świerczy i Klemensowi z Ołdak była w posiadaniu Czyżewa. Więcej oPróba analizy przestrzennej nadań Przecława ze Świerczy i jego potomków w ramach okolicy szlacheckiej Dmochy na ziemi nurskiej[…]

Materiały źródłowe: Artykuł Tomasza Jaszczołta (3)

Materiały źródłowe: Artykuł Tomasza Jaszczołta (3)

Tomasz Jaszczołt jest autorem artykułu: „Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej połowie XVI wieku (obszar dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego”, który został opublikowany w książce „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych” wydanej przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w 2013 roku pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej.Więcej oMateriały źródłowe: Artykuł Tomasza Jaszczołta (3)[…]

Materiały źródłowe: Artykuł Piotra Andrzeja Dmochowskiego (2)

Materiały źródłowe: Artykuł Piotra Andrzeja Dmochowskiego (2)

Piotr Andrzej Dmochowski z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest autorem artykułu: „Próba sformułowania kryteriów określających przynależność rodową średniowiecznego rycerstwa – osadników pogranicza mazowiecko-podlaskiego”, który został opublikowany w książce „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych” wydanej przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w 2013 roku pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej. WWięcej oMateriały źródłowe: Artykuł Piotra Andrzeja Dmochowskiego (2)[…]

Materiały źródłowe: Metryka Koronna nr 8 (1)

Materiały źródłowe: Metryka Koronna nr 8 (1)

Zapraszamy do lektury kolejnej serii artykułów. Będą one zawierały wyciąg informacji dotyczące Dmochowskich i wsi Dmochy, które pojawiają się w publikacjach. Jako pierwszy publikujemy informacje o Dmochach z publikacji „Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus: Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526” wydane przez Instytut Historii PAN, Anna SalinaWięcej oMateriały źródłowe: Metryka Koronna nr 8 (1)[…]

Hipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich

Hipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich

Zapraszamy do lektury hipotezy Krzysztofa Roberta Dmochowskiego odnośnie powiązań Dmochowskich z Roguskimi w kontekście badań DNA. Zbieżne wyniki badań Y DNA Roguskich z ziemi liwskiej (przodkowie testowanego z Połazia) i Dmochowskich (przodkowie testowanych z Dmochów Przeczek, Wypychów, Drewnowa) z ziemi nurskiej dają do myślenia. Wspólny przodek w linii prostej po mieczu obydwu rodów dla subkladuWięcej oHipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich[…]

Sylwetki – VIKTOR DOMUKHOVSKI (Wiktor Dmochowski)

Sylwetki – VIKTOR DOMUKHOVSKI (Wiktor Dmochowski)

Zapraszam do lektury życiorysu Wiktora Dmochowskiego, który działał na rzecz niepodległości swojej Ojczyzny – Gruzji. VIKTOR DOMUKHOVSKI (gruz. ვიქტორ დომუხოვსკი;  pol. Wiktor Domuchowski) – gruziński fizyk, działacz polityczny i społeczny pochodzenia polskiego, emigrant polityczny.  Viktor Domukhovski urodził się 4 lutego 1948 roku w Kutaisi, Gruzja. W 1966 roku ukończył szkole średnią  w Batumi ze srebrnymWięcej oSylwetki – VIKTOR DOMUKHOVSKI (Wiktor Dmochowski)[…]

Dmuchowski w powieści  „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza

Dmuchowski w powieści „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza

„Nadberezyńcy” to powieść Floriana Czarnyszewicza ukazująca losy mieszkańców polskich zaścianków zza Berezyny w latach 1911–1920 na tle wydarzeń historycznych. Po raz pierwszy ukazała się w Buenos Aires w roku 1942. Warto zauważyć, że na kanwie powieści pojawia się nazwisko Dmuchowski, który jest obocznością nazwiska Dmochowski. Występuję ono w wypowiedzi Mieczyka (Mieczysława) Piotrowskiego, który uciekł z rodzinnej Smolarni do Bobrujska po wkroczeniu do niego polskichWięcej oDmuchowski w powieści „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza[…]

Nieznani potomkowie Jana Dmochowskiego z linii łukowskiej

Nieznani potomkowie Jana Dmochowskiego z linii łukowskiej

Założycielem linii łukowskiej rodziny Dmochowskich jest Jan Dmochowski, starosta krasnostawski. Nie znane jest jego miejsce urodzenia, ale musiało to nastąpić ok. 1760 roku. Wiadomo, że zmarł w wieku 46 lat w 1806 roku. Do tej pory znana była jego trójka dzieci ze związku z Antoniną Anastazją Sosnowską. Byli to: Aleksy Bonawentura Dmochowski (ur. 1804-07-11, zm.Więcej oNieznani potomkowie Jana Dmochowskiego z linii łukowskiej[…]