Najstarsza wzmianka o Dmochach

Najstarszy dokument dotyczący wsi Dmochy pochodzi z XV wieku – 1417 rok. Dotyczy on nadania ziemi przez księcia Mazowieckiego Janusza I Starszego (?).

Dwudziestoma włókami ziemi zostaje obdarowany Przecław ze Świerczy oraz Klemens z Ołdaków. Warto zwrócić uwagę, na hipotezę przedstawioną przez Piotra Andrzeja Dmochowskiego. W jego opinii wieś Dmochy Przeczki powstała właśnie od imienia Przecław.

dmossyno

Źródło: Dmochy. Kartoteka powiatu nurskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu.

 

Regesty zapisek najstarszego rejestru kancelarii ks. Janusza I (1414-1426) – Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, sygn. MK3 [Opracowanie: Krzysztof Chłapowski, Małgorzata Jesiotr, Kazimierz Pacuski, Anna Salina, Hubert Wajs], link: http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3-regesty.pdf

W powyższym dokumencie przygotowanym przez pracowników Archiwum Głównym Akt Dawnych można znaleźć powyższy zapis oraz inny dotyczący również Przecława ze Świerczy.

Książę daje Przecławowi ze Świrczów i Klemensowi z Ołdaków dwadzieścia włók zwanych Drusinio w powiecie nurskim nad rzeką Brok z wyjątkiem barci k. 62

W regestrach występuje również inne przywołanie Przecława ze Świerzy.

Książę daje Przecławowi ze Świerzy [nowom.?] dziesięć włók chełmińskich w dąbrowie zwanej Dąbrowa w powiecie nurskim [Świerże, nur., Andrzejów] z wyjątkiem barci, z obowiązkiem służb posp. Łomża 5 IV 1424 k. 23v

Warto podkreślić, że miejscowość Świercze, to obecnie miejscowość będąca siedzibą gminy w powiecie pułtuskim.