Żyją potomkowie najznamienitszej linii Dmochowskich

Strona internetowa dmochowscy.info spełnia powierzone jej nadzieje. Dzięki możliwościom internetu udało się odnaleźć potoków bardzo ważnej linii Dmochowskich.

Artykuł dotyczący Mikołaja Franciszka Dmochowskiego (link do artykułu), w polskim piśmiennictwie znanego pod imionami Franciszek Ksawery, przyczynił się do odnalezienia potomków jego brata Klemensa. Urodził się on w dniu 24 grudnia 1749 roku w Brulino Oprawczykach. Był on najprawdopodobniej pierworodnym synem Andrzeja i Franciszki z Boguckich Dmochowskich starszym od Mikołaja Franciszka o 13 lat. Zamieszczony poniżej akt urodzenia pozwala dodać do prowadzonej przez Michała Dmochowskiego genealogii rodzinnej, że Klemens miał drugie imię, które brzmiało Konrad.

Akt urodzenia Klemensa Konrada Dmochowskiego
Akt urodzenia Klemensa Konrada Dmochowskiego

Załączony powyżej akt urodzenia Klemensa Konrada Dmochowskiego umożliwi doprecyzowanie wiedzy, która pozostała w rodzinie jego potomków. Na załączonym poniżej drzewie genealogicznym wykonanym amatorsko przez Jadwigę Zieloniecką z domu Dmochowską brakuje dokładnej daty urodzenia Klemensa. Zawiera ono jednak wiele dokładnych informacji dotyczących jego potomków.

Drzewo genealogiczne Michała Dmochowskiego wykonane przez Jadwigę Zieloniecką z domu Dmochowską

Klemens Konrad Dmochowski miał czwórkę dzieci: Józefa, Ferdynanda (ur. ok. 1799 r.), Teklę i Marcjannę. Warto dodać, że jego prawnukiem był Wacław Dmochowski (ur. 1890), który był właścicielem dworku w Niedźwiedziu. W zbiorach rodziny zachował się historyczny wygląd dworku. Poniżej prezentujemy także jego obecny wygląd.

Dworek w Niedźwiedziu – zbiory prywatne rodziny Dmochowskich
Dworek w Niedźwiedziu – źródło: Wikipedia

W rodzinnych zbiorach zachowały się też inne pamiątki, m.in. akt uznający i potwierdzający szlachetne urodzenie z roku 1845 wystawiony na Ferdynanda Dmochowskiego. Poniżej zamieszczamy fotografię wykonaną z oryginału potwierdzenie wniesienia opłaty do Heroldii Królestwa Polskiego.

Akt uznający i potwierdzający szlachetne urodzenie Ferdynanda Dmochowskiego
Potwierdzenie wniesienia opłaty do Heroldii Królestwa Polskiego

Niezwykle ciekawym dokumentem będącym w posiadaniu rodziny Michała Dmochowskiego jest oryginał mapy majątku w Niedźwiedziu (gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie).

Należy podkreślić, że Herbarz szlachty polskiej Seweryna Uruskiego wspomina Dmochowskich z Brulino Oprawczyki.

Herbarz szlachty polskiej Seweryna Uruskiego

Na koniec należy wyrazić nadzieję, że kolejni przedstawiciele rodu Dmochowskich zachcą podzielić się historią i pamiątkami swoich rodzin. Warto też dodać, że już trzech Dmochowskich zdecydowało się na przeprowadzenie badań genetycznych. Jest szansa, że kolejni przedstawiciele rodu Dmochowskich zdecydują się na badania już w najbliższych dniach. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że wszystkie rodziny miały wspólnego przodka w średniowieczu.