Kolejny Dmochowski przebadany – czwarta próbka w bazie

W ramach projektu badań genetycznych prowadzonych w celu ustalenia przynależności genetycznej rodu Dmochowskich dołączona została dzisiaj kolejna próbka.

Do tej pory w projekcie genetycznym Dmochowskich były przebadane trzy osoby. Wśród nich znaleźli się dwaj przedstawiciele potomków, których przodkowie pochodzili z okolicy szlacheckiej Dmochy, w tym z wsi Dmochy-Przeczki (Marcin Dmochowski z XVII wieku) oraz Dmochy-Kudły (Marcin Dmochowski z XVIII wieku). Trzeci przebadany pochodził ze wsi Drewnowo-Dmoszki (Leonard Dmochowski z XVII wieku).

Badanie Y-DNA na 37 markerach pozwoliło ustalić duże podobieństwo wszystkich trzech osób. Każdy z przebadanych posiadał różnice w zaledwie 4 markerach na 37 przebadanych. Oznacza to, że wszyscy trzej panowie posiadali wspólnego przodka. Przy założeniu, że mutacje występują co 150-200 lat można przyjąć, że żył on od 600 do 800 lat temu.

Czwarta próbka, której wyniki dziś zostały udostępnione, pochodziła od osoby, której przodkowie wywodzą się z okolicy szlacheckiej Dmochy a dokładnie ze wsi Dmochy-Wypychy. Najstarszym znanym przodkiem przebadanego jest Piotr Dmochowski, który najprawdopodobniej urodził się na początku XVIII wieku.

Co ciekawe, otrzymane wyniki różnią się od wszystkich próbek w bazie, zaledwie wartościami na trzech markerach. Badanie pozwoliło zweryfikować problem jaki wystąpił w trakcie badań genealogicznych jednej z rodzin Dmochowskich. Problem polegał na ograniczonej zawartości informacji w metrykach ślubów parafii czyżewskiej. W II połowie XVIII wieku dokumenty te nie zawsze zawierały szczegółowe dane o rodzicach małżonków. W związku z tym, w przypadku, gdy w zbliżonym czasie rodziły się dzieci o tym samym imieniu w jednej parafii, następuje problem z ustaleniem rodziców małżonka.

W przypadku potomków Marcina Dmochowskiego z XVII wieku, udało się ustalić z dużym prawdopodobieństwem, że nie zachodzi bliskie pokrewieństwo i próbka jednak należy do innej gałęzi Dmochowskich.

Zachęcamy przedstawicieli rodzin Dmochowskich do dołączenia się do projektu dalszych badań genetycznych. Ze swojej strony zapewniamy przygotowanie wywodu genealogicznego przodków w linii męskiej. Badanie można przeprowadzić jedynie na męskim potomku Dmochowskich, gdyż tylko on posiada chromosom Y niezbędny do wykonania badania Y-DNA.

Warto dodać, że wszyscy przebadani Dmochowscy zostali przyporządkowani do haplogrupy R1a-M458, czyli haplogrupy zachodniosłowiańskiej.