Podsumowanie badań genetycznych DNA rodziny Dmochowskich

Badania genetyczne rodziny Dmochowskich trwają już pod ponad pięciu lat. Zachęcamy do lektury krótkiego podsumowania.

W marcu 2016 roku były znane dwie osoby, który wykonały podstawowe badanie genetyczne DNA. Poległo ono na badaniu układu STR chromosomu Y, który wykorzystywany jest do budowania genetycznych drzew genealogicznych w linii męskiej.

Oba badania zostały wykonane w amerykańskiej firmie Family Tree DNA. Przebadano wówczas 37 markerów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie haplogrupy i pozwoliły na stwierdzenie o wspólnym pochodzeniu dwóch przebadanych osób. Także, kolejne trzy wyniki wpisywały się w tą regułę.

Jeden z powyższych wyników należał do osoby pochodzącej z Kazachstanu, która pragnąć dowiedzieć się czegoś więcej o przeszłości zdecydowała się na wykonanie testu DNA. Uzyskane wyniki badania w postaci Y-37 bez cienia wątpliwości potwierdziło związki osoby badanej z uzyskanymi wcześniej wynikami przedstawicieli rodziny Dmochowskich. Obszerny artykuł znajduje się pod następującym linkiem: http://dmochowscy.info/2020/02/genealogia-genetyczna-w-akcji-niesamowity-przyklad/

Kolejne badanie bazujące tym razem na nowszej technologi SNP, zostało wykonane u jednej osoby na początku 2020 roku. Wynik ten pozwolił na porównanie z innymi próbkami w obszernej bazie YFull. Jednak dopiero drugie badanie przedstawiciela Dmochowskich dało materiał porównawczy. W bazie zidentyfikowano kolejne dwie próbki niezwykle zbliżone do rodziny Dmochowskich, ale w bazie funkcjonujące z innymi nazwiskami.

Na chwilę obecną można podsumować uzyskane wyniki:

  1. Udało się potwierdzić podobieństwo genetyczne rodzin Dmochowskich wywodzących się ze wsi Dmochy-Przeczki (próbka nr 1) i Dmochy-Kudły (próbka nr 2), mimo że dla linii tych nie udało się dotrzeć do dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.
  2. Obliczenia dokonane w bazie YFull określają odległość do wspólnego przodka na ok. 750 lat, czyli na około 1270 rok. Należy podkreślić, że do tego wyniku trzeba podchodzić z dużym dystansem i będzie on dokładniejszy po uzyskaniu kolejnych próbek przedstawicieli Dmochowskich.
  3. Ustalono, że w bazie znajduje się próbka przedstawiciela szlachty ziemi liwskiej, która zbliżona jest do próbki nr 2, bardziej niż do próbki nr 1.
  4. Ustalono, że w bazie znajduje się próbka przedstawiciela terenu historycznego Podlasia, która zbliżona jest do próbki nr 1, bardziej niż próbka nr 1 do próbki nr 2.

Wiadomo, że osadnictwo ziemi nurskiej i ziemi liwskiej prowadzone było, m.in. przez szlachtę z ziemi zakroczymskiej pieczętującą się herbem Pobóg. Za protoplastę rodziny Dmochowskich uznaje się Przecława ze Świerczy (ziemia zakroczymska), który w 1417 r. otrzymał z rąk księcia mazowieckiego Janusza I 20 włók ziemi zwanych Dmossyno.

Wnioski:

  1. Zidentyfikowane w bazie dwie próbki podobne do próbek przedstawicieli rodziny Dmochowskich mogą wskazywać na wspólnotę genetyczną. Nie jest jasne z czego wynika podobieństwo i czy można utożsamiać je ze wspólnym przodkiem z ziemi zakroczymskiej.
  2. Niezbędne jest badanie przedstawicieli kolejnych linii rodziny Dmochowskich, szczególnie z gałęzi które nie posiadają z przebadanymi wspólnej genealogii papierowej.
  3. Warto rozszerzyć badanie o inne rodziny pieczętujące się herbem Pobóg z ziemi nurskiej, np. Czyżewscy, Sutkowscy, Lipscy, Gumowscy oraz z ziemi liwskiej, np. Krypscy.

Zachęcamy do badań genetycznych DNA kolejnych przedstawicieli rodziny Dmochowskich, jak również pieczętujących się herbem Pobóg.