Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Hipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich

Hipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich

Zapraszamy do lektury hipotezy Krzysztofa Roberta Dmochowskiego odnośnie powiązań Dmochowskich z Roguskimi w kontekście badań DNA. Zbieżne wyniki badań Y DNA Roguskich z ziemi liwskiej (przodkowie testowanego z Połazia) i Dmochowskich (przodkowie testowanych z Dmochów Przeczek, Wypychów, Drewnowa) z ziemi nurskiej dają do myślenia. Wspólny przodek w linii prostej po mieczu obydwu rodów dla subkladuWięcej oHipoteza powiązań genetycznych Dmochowskich i Roguskich[…]