Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich

599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich

W przyszłym roku, w dniu 5 kwietnia 2024 roku, będzie okrągła rocznica drugiego nadania dla Przecława ze Świerczy. Będzie to wyjątkowa okazja do organizacji I Zjazdu Rodziny Dmochowskich, a także upamiętnienia nadania w sposób trwały w lokalnej społeczności Gminy Czyżew. W 1417 roku dwudziestoma włókami ziemi zostaje obdarowany przez księcia Mazowieckiego Janusza I Starszego Przecław zeWięcej o599 lat nadania dla Przecława ze Świerczy. Za rok I Zjazd Rodu Dmochowskich[…]