Strona rodu Dmochowskich

herbu Pobóg

Dmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Dmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Tom II – wydany w 1881 roku. Dmochy – 1.) okolica szlachecka, powiat ostrowski, gm. Dmochy-Glinki, par. Czyżewo. W obrębie jej leżą wsie: Dmochy – Bombole, wieś włościańska (1827 r. 2 domy, 8 mieszkańców), Dmochy – Glinki (w r. 1827 12 domów, 78 mieszkańców), Dmochy –Więcej oDmochy – wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego[…]

Najstarsza wzmianka o Dmochach

Najstarsza wzmianka o Dmochach

Najstarszy dokument dotyczący wsi Dmochy pochodzi z XV wieku – 1417 rok. Dotyczy on nadania ziemi przez księcia Mazowieckiego Janusza I Starszego (?). Dwudziestoma włókami ziemi zostaje obdarowany Przecław ze Świerczy oraz Klemens z Ołdaków. Warto zwrócić uwagę, na hipotezę przedstawioną przez Piotra Andrzeja Dmochowskiego. W jego opinii wieś Dmochy Przeczki powstała właśnie od imienia Przecław.Więcej oNajstarsza wzmianka o Dmochach[…]

Nazwisko Dmochowski

Nazwisko Dmochowski

Nazwisko Dmochowski jest typowym przykładem polskiego, odmiejscowego nazwiska szlacheckiego. Składa się ono z dwóch członów. Pierwszy oznacza miejsc pochodzenia. Drugi, sufiks -ski, podkreśla jego funkcję odmiejscową. Tworzenie się tego typu nazwisk nie było aktem jednorazowym. Stanowiło długotrwały proces, którego początki (w zależności od obszaru) sięgają w zasadzie wieku XV. Po raz pierwszy nazwisko w formieWięcej oNazwisko Dmochowski[…]